• سلول بار مقیاس بستر های نرم افزاری
 • سلولهای بار در مقیاس کامیون
 • Cell Load Cell
 • سلول بار با وزن دیجیتال
 • Shanghai Conhon Electronic&Technology Co.,Ltd.
 • Shanghai Conhon Electronic&Technology Co.,Ltd.
 • Shanghai Conhon Electronic&Technology Co.,Ltd.
مشتری همیشه گفت
 • Shanghai Conhon Electronic&Technology Co.,Ltd.

  خدمات فنی قوی ، توانایی شخصی سازی غیر استاندارد قوی ، ستایش

  HUYA
  Shanghai Conhon Electronic&Technology Co.,Ltd.

  اصطکاک فشار ثابت توسعه دهنده سنسور دستگاه جوش را هم بزنید

  MS.XU
  Shanghai Conhon Electronic&Technology Co.,Ltd.

  ثبات محصول بسیار خوب است

  MR.SHEN
  Shanghai Conhon Electronic&Technology Co.,Ltd.

  ما کاربر مقیاس وزن محور هستیم ، می توان مرکز مختصات گرانش را محاسبه کرد ، استفاده از آن بسیار ساده و راحت است ، ستایش

  MR.ZHAO
chq@conhon.com
+8613764443932
changhaiquan_cc
changhaiquan@hotmail.com